Mowi «rimelig sikker» på at Fiskeridirektoratet ikke tar Vega-klagene til følge


Mowirimelig sikker at Fiskeridirektoratet ikke tar
Før helgen uttalte kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til NRK at selskapet er «rimelig sikker» at Fiskeridirektoratet ikke tar klagene til følge. – Vi mener momentene i klagene allerede har vært tatt stilling til, og kan derfor ikke se grunnlaget for at disse nå skal vurderes annerledes, utdyper Nævdal-Bolstad overfor iLaks.


Arbeidet med oppdrettsanlegg Vega stanset etter klager …
Kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad sier de føler seg rimelig sikre at direktoratet ikke vil ta klagene til følge. Foto: Mowi


Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet har vinteren 2020 fulgt opp levendelagring av torsk med kontroller sjøen og kontroll anleggene. Kontrollene har først og fremst vært rettet mot dyrevelferd, journalføring, telling av fisk og seddelføring. Påmelding til auksjon av laksevekst 18.05.2020


Nyheter – Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet har vinteren 2020 fulgt opp levendelagring av torsk med kontroller sjøen og kontroll anleggene. Kontrollene har først og fremst vært rettet mot dyrevelferd, journalføring, telling av fisk og seddelføring. Påmelding til auksjon av laksevekst 18.05.2020


PDF Fiskeridirektoratet – Regjeringen.no
Fiskeridirektoratet skal gi råd til departementet i regelverksutvikling og endring av regelverket i lys av at havbruksnæringen stadig er under endring, at kunnskapen utvikles og ut fra samfunnets overordnede behov. Fiskeridirektoratet skal i sitt regelverk sarbeid sikre brukervennlighet og forenkling og samarbeide med relevante sektormyndigheter.


Fiskeridirektoratet
Dette er noen av mange spørsmål vårt nye kartverktøy kan gi svar på. 70 datasett kan ses i kart og grafikk og lastes ned i ulike format. Økt verdiskapning i oppdrettsnæringen i 2019 28.05.2020 Verdiskapning, målt som salgsinntekter, økte med 6,2 prosent fra 2018 til 2019, og henger sammen med en økning i solgt mengde.


PDF FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen
Fiskeridirektoratet legger til grunn at problemstillingene først og fremst gjelder fisket etter torsk nord for 62⁰N, og ikke hyse og sei nord for 62⁰N som har et jevnere landingsmønster uten samme markerte sesongtopp i mars/april. Fisket disse artene henger likevel sammen


Organisering – Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Nærings- og fiskeridepartementets overordnede mål, som er å sikre rammebetingelsene for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring samt annet marint basert næringsliv. Direktoratet er organisert i fem regioner, med hovedkontor i Bergen. Vi har rundt 420 årsverk.


Fiskeri – Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet er ansvarligt for administration og regulering af EU’s fiskeripolitik, regelfastsættelse, kontrol, strukturpolitik, lystfiskeri, støtte til erhvervsfremme og til miljøvenligt fiskeri.


Fiskeridirektoratet: – Fiskerne vil bare bruke rist når …
Til tross for utallige møter, har ikke saken latt seg løse. Vil ikke bruke rist MANGELFULL FORSTÅELSE: Oddvar Sangedal, er fisker og selger fisken fra kai i Stavanger. Han mener Fiskeridirektoratet forskjellsbehandler når fiskere i Oslofjorden får dispensasjon fra å bruke rekerist for å ivareta kystkultur med rekesalg, mens han selv ikke får det. Foto: Hilde Sangedal