Ber Stortinget om å presse gjennom ladestøtte for borettslag


Ber Stortinget om å presse gjennom ladestøtte for
Elbillading i borettslag Ber Stortinget om å presse gjennom ladestøtte for borettslag. 59 prosent av beboere i borettslag og sameier kan ikke lade bilen sin hjemme, ifølge Elbilbarometeret.


Innst. 315 S (2016-2017) – stortinget.no – stortinget.no
Jeg viser til brev av 31.03.2017 til klima- og miljøministeren vedlagt representantforslag 70 S (2016-2017) om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler, fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Heiki Eidsvoll Holmås og Abid Q. Raja. Saken er oversendt olje- og energiministeren for utredning.


PDF Innst. 315 S – stortinget.no – stortinget.no
4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ut-forming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag, eierseksjonssameier og sameier rett til å anlegge ladepunkt med mindre det foreligger saklig grunn for det. 5. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbud-sjett for 2018 foreslå en opptrappingsplan for å nå målet om at …


Innst. 231 S (2018-2019) – stortinget.no – stortinget.no
«Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag til hvordan eiere av næringsbygg kan gis et insentiv til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak gjennom høyere avskrivningssatser.» Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne , vil peke på at halvparten av energibruken i bygg skjer i boliger.


Innst. 150 S (2019-2020) – stortinget.no
Stortinget ber regjeringen endre plusskundeordningen slik at det blir mulig for borettslag og sameier å benytte seg av solkraft for å forsyne husholdninger. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med forslag om muligheten til å kombinere tilskudd fra Enova med lån fra Husbanken – såkalte energilån.


Skriftlig spørsmål – stortinget.no
22. mars 2017 fremmet Venstre og SV følgende forslag i Stortinget: “Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å opprette en utløsende støtte ordning hvor boligbygg kan søke om støtte til nødvendige infrastruktur investeringer for å tilby beboere å sette opp ladepunkt. Selve ladepunktet bekostes av den enkelte bruker eller borettslag.”


Dokument 8:58 S (2019-2020) – stortinget.no
Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer. Dokument 8:58 S (2019-2020)


Erklæring fra Rødt – stortinget.no
Erklæring fra Rødt vedrørende forskrifter vedtatt 8. april 2020 med hjemmel i koronaloven.


Innst. S. nr. 288 (1996-1997) – stortinget.no
Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer. S. nr. 288 (1996-1997)


Fra 1. januar gjør regjeringen borettslag-boliger dyrere …
– Teoretisk kan du si det. Jeg tror boligbyggelagenes prising er relativt god. Vi har ingen flukt av borettslag i dag, mens vi riktignok har 25 prosent å gå på, svarer Eek. Han minner også om at borettslagene også tilbyr sine tjenester til frittstående borettslag og boligsameier som ikke er medlemmer.