விடைத்தாள் திருத்தும் பணி முதுகலை ஆசிரியர்கள் 26-ந்தேதி …


விடைத்தாள் திருத்தும் பணி முதுகலை ஆசிரியர்கள் 26-ந்தேதி
விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட உள்ள முதுகலை


முதுகலை ஆசிரியர்கள் மே 26-ல் பணிக்கு வர பள்ளிக்கல்வித்துறை
முதுகலை ஆசிரியர்கள் மே 26-ல் பணிக்கு வர பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணை


பிளஸ்-2 திருத்தும் பணி 27ம் தேதி துவக்கம்.. அறைக்கு 8 பேர்
பிளஸ்-2 திருத்தும் பணி 27ம் தேதி துவக்கம்.. அறைக்கு 8 பேர் தான் தமிழகம்


பள்ளிக்கல்வி துறை – வேலூர்
to all categories of high & hr.sec.school headmasters and matric principals – enter the details of no. of rooms allotted for 10th and 11th exam (10 candidates per room) to all categories of high & hr.sec.school headmasters and matric principals – enter the 10th students from other districts, other states, from containment areas before 12.00…


தீவிரம்! மாவட்ட அரசு பள்ளிகள் தயார் செய்வதில்
தீவிரம்! மாவட்ட அரசு பள்ளிகள் தயார் செய்வதில்…பொதுத்தேர்வு…


CIRCULARS – edwizevellore.com
to all categories of high & hr.sec.school headmasters and matric principals – enter the 10th students from other districts, other states, from containment areas before 12.00 noon today


EXAM – edwizevellore.com
ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் மேல்நிலை விடைத்தாள்


விடைத்தாள் திருத்தும் பணி; 700 ஆசிரியர்கள் புறக்கணிப்பு
சென்னை பல்கலைக்கு உட்பட்ட கல்லூரி மையங்களில், விடைத்தாள்


| விடைத்தாள் திருத்தும் மையத்தில் மாற்றம்: முதுகலை
Dinamalar updated the top news every hour which includes top news stories, top headlines news, world top news, top online news, top sports news, top business news and top india news


அனைத்து ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை
Primary. 1st Standard; 2nd Standard; 3rd Standard; 4th Standard; Upper Primary. 5th Standard; 6th Standard; 7th Standard; 8th Standard. Question Papers and Key Answers